Povabilo za oddajo ponudbe za izvedbo Promocije lokalnega trga in
razširjanja rezultatov projekta