Pospeševanje lokalne PROdaje na GOričkem


Projekt spodbuja prodajo lokalnih izdelkov na območju LAS Goričko. Naslavlja problematiko lokalne samooskrbe, kratkih dobavnih verig, dostopnost za končnega kupca in zmanjševanje odvisnosti od tujih trgov ter prinaša inovativna partnerstva, produkte in storitve.


 

Namen projekta
  • Povezati lokalne pridelovalce hrane ter z novimi tržnimi kanali omogočiti enostaven dostop do končnega kupca. To bomo omogočili s tremi samopostrežnimi avtomati, kjer bodo na voljo prehranski proizvodi lokalnih ponudnikov.
  • Razvoj tržnega sistema za prodajo lokalnih izdelkov v samopostrežnih avtomatih.
  • Promoviranje novih produktov in storitev ter animiranje ponudnikov za prodajo v samopostrežnih avtomatih in v mrežo lokalnih ponudnikov.
  • Omogočiti brezstičnost pri nakupu lokalnih produktov. S pomočjo samopostrežnih avtomatov bo kupcem omogočen brezstični nakup, kar se je izkazalo za prednost v času epidemije Covid-19.
  • Skrajšati dobavne verige in omogočiti neposredno prodajo v lokalnem okolju; kupec bo na enem mestu lahko kupil produkte več različnih ponudnikov.
  • Razviti nove storitve. To bomo vpeljali z mobilno vakumsko pakirnico, ki bo na voljo pridelovalcem z območja LAS Goričko.
  • Razviti nove proizvode: vzpostavljena bo proizvodnja eko balzamičnega kisa, kar je inovativni produkt na območju LAS Goričko.
  • Spodbuditi (družbeno odgovorno) podjetništvo na območju LAS Goričko: z izobraževalnimi, ozaveščevalnimi in promocijskimi aktivnostmi, kjer bomo vključili ponudnike in ranljive skupine – mlade in brezposelne osebe, ter z razvojem CGP za novi proizvod – eko balzamični kis.
Projektni partnerji

Občina Cankova (vodilni partner), Občina Rogašovci, Občina Kuzma, Zavod za turizem, kulturo in promocijo Goričko, Skupina vrtovi Panonski z.o.o., Na sodobni kmetiji, predelava sadja, David Gjergjek s.p. in Zavod za razvoj endogenih potencialov podeželskega okolja.

Trajanje projekta: julij 2022 – avgust 2023

Finančni načrt projekta
Skupna vrednost projekta (z DDV): 195.246,80 EUR
Upravičeni stroški projekta: 164.787,80
Znesek sofinanciranja: 131.830,24

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Evropska kohezijska politika v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Objavljamo povezave do promocijskih filmov, ki so nastali v okviru operacije Pospeševanje lokalne PROdaje na GOričkem. Filmi so namenjeni promociji novih proizvodov, proizvodnih procesov in storitev, ki so nasatali v okviru te operacije. Operacija spodbuja prodajo lokalnih izdelkov na območju LAS Goričko. Naslavlja problematiko lokalne samooskrbe, kratkih dobavnih verig, dostopnost za končnega kupca in zmanjševanje odvisnosti od tujih trgov ter prinaša inovativna partnerstva, produkte in storitve.