Uvedba rešitev za preprečevanje in zmanjševanje zavržene hrane, povzročene zaradi tržnih standardov - BREADCRUMBNaziv programa: HORIZON EUROPE
Naziv projekta: Uvedba rešitev za preprečevanje in zmanjševanje zavržene hrane, povzročene zaradi tržnih standardov
Trajanje projekta: januar 2024 - december 2026

Povzetek:

BREADCRUMB (BRinging Evidence-bAseD food Chain solutions to prevent and RedUce food waste related to Marketing standards, and deliver climate and circularity co-Benefits) se osredotoča na preprečevanje in zmanjševanje zavržene hrane, povzročene zaradi tržnih standardov, z nizom ukrepov:

  1. priprava seznama zasebnih in javnih tržnih standardov za hrano;
  2. zbiranje realnih podatkov zavržene hrane v dobavnih verigah posameznih sektorjev (zelenjave in sadja, mesa, jajc, žitaric in rib) za pripravo ocen zavržene hrane, ki jo povzročajo tržni standardi v teh sektorjih;
  3. modeliranje temeljnih mehanizmov, preko katerih tržni standardi povzročajo zavrženo hrano, z namenom najti ravnovesje med drugimi nameni tržnih standardov in njihovim povzročanjem zavržene hrane;
  4. izboljšanje tržnega položaja neoptimalnih živil in ozaveščanje potrošnikov;
  5. strukturiranje obstoječih izsledkov v predloge operativnih in zakonodajnih smernic o preprečevanju/zmanjšanju zavržene hrane, povzročene zaradi tržnih standardov.

Zelena točka bo prispevala k zbiranju in modeliranju podatkov v dobavni verigi o zavrženem sadju in zelenjavi, povzročenem zaradi tržnih standardov in bo evidentirala tržne standarde, ki imajo v njeni dobavni verigi, največji vpliv.

Spletna stran: https://www.breadcrumb-project.eu/

Partnerji: 21 partnerjev
Povezave: