Splošni pogoji poslovanja
in politika zasebnosti

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter priporočili GZS. Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo:

S spletno tržnico https://www.zelena-tocka.si (v nadaljevanju spletna tržnica) upravlja Zelena točka TRANS z.o.o., blago distribuira Zelena točka TRANS z.o.o. (v nadaljevanju ponudnik ali distributer). Za uporabo spletne tržnice uporabnik soglaša z vsebino splošnih pogojev poslovanja. Pridržujemo si pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev kadarkoli in iz katerihkoli razlogov.


1. Upravitelj spletne tržnice in distributer blaga

Naziv: Zelena točka TRANS, z.o.o.
Naslov: Industrijska ulica 5A, 9000 Murska Sobota
Matična št: 8170070000
ID za DDV: SI 86204874
Davčni zavezanec: da
TRR: SI56 1010 0005 6672 827 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
Telefon: 031 778 159
E-naslov: info@zelena-tocka.si


2. Registracija uporabnika

Za uporabo spletne tržnice se mora uporabnik registrirati. Za registracijo fizičnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov

Za registracijo pravnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • podjetje
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov
 • davčna številka

Uporabnik jamči, da so vsi navedeni podatki resnični in točni. Spletna tržnica si pridržuje pravico preveriti vsakega uporabnika ob njegovem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko, navedeno ob oddaji naročila.


3. Poreklo in kakovost proizvodov

Zelenjava in sadje, ki se prodaja preko spletne trgovine Zelena točka, je v osnovi pridelano v slovenski zemlji, v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi zelenjave (Ur. l. RS, št. 63/02), izjemoma pa tudi na podlagi drugačnih tehnologij pridelave (hidroponika, …). V določenem obsegu se pa zelenjava in sadje tudi dokupi iz uvoza, in sicer, v obdobjih, ko le tega ni na voljo od slovenskih kmetij. Vedno se pa stremi k temu, da je v ponudbi čim več slovenske zelenjave in sadja. Zelenjava in sadje je lahko pridelano tudi v skladu z minimalnimi nacionalnimi standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, v kolikor ne dosega kriterijev certificiranih proizvodov, kot je integrirana in ekološka pridelava ipd. Ves med nosi oznako Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, v spletni trgovini so na voljo tudi ekološki proizvodi lokalnih pridelovalcev z veljavnim nacionalnim ekološkim certifikatom, ki so pridelani v skladu z vedno aktualnim Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Poleg tega je pa v spletni tržnici možno kupiti tudi druge lokalne proizvode. V spletni tržnici lahko kupujejo zelenjavo in druge izdelke polnoletne fizične osebe in pravne osebe. Spletna tržnica posameznemu uporabniku omogoča:

Naročanje izdelkov

Uporabnik naroči izdelke na naslednji način:

 • vpiše v brskalniku sledeči spletni naslov: https://www.zelena-tocka.si
 • klikne na ikono "Prebrskaj po trgovini"
 • izbere izdelke iz kategorije izdelkov, ki jih želi. Doda jih v košarico s klikom na ikono nakupovalnega vozička v desnem spodnjem kotu posameznega artikla;
 • zgoraj v desnem kotu spletne strani preveri katere artikle je naročil;
 • iz košarice lahko kadarkoli odstrani izbrane artikle s klikom na zeleni gumb "X" v blagajni tik pred oddajo naročila;
 • ko zaključi z zbiranjem artiklov, klikne na gumb "Nadaljuj nakup";
 • naslednji korak je vnos svojih osebnih podatkov opredeljenih v točki 2;
 • uporabnik izbere način dostave. Ob izbiri osebne dostave uporabnik izbere lokacijo prevzema;
 • uporabnik izbere način plačila;
 • uporabnik pregleda vnesene podatke in pritisne gumb "Zaključi naročilo".

Uporabnik odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi navedbe napačnega naslova s strani uporabnika. Po oddaji naročila prejme uporabnik v primeru plačila po predračunu v roku 4 dni preko elektronske pošte pogodbo (račun). Sicer prejme račun ob dostavi zelenjave oz. drugih domačih izdelkov.

Sprememba oddanih naročil

Uporabnik lahko prekliče napačno oddano naročilo ali ga popravi tako, da pošlje elektronsko sporočilo s preklicem ali popravkom naročila na e-naslov ms@zelena-tocka.si, najkasneje v roku 60 minut od oddaje naročila. V zadevo sporočila napiše "preklic naročila" ali "popravljeno naročilo".


4. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika;
 • kontaktne podatke (elektronski naslov, telefon, naslov);
 • bistvene značilnosti in dostopnost izdelkov ter jasno in nedvoumno določene cene;
 • pogoje dostave izdelka (način in rok dostave) in način plačila;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok in pogoje za odstop od pogodbe;
 • pojasnilo postopka ob reklamaciji.

5. Naročila in dostava

Spletno naročanje blaga je na voljo vsem uporabnikom držav članic Evropske unije. Dostava blaga je možna izključno na naslov v Sloveniji.

Možni načini dostave:

 1. Na območju Pomurja je možna dostava na dom ali v podjetje, za naročila nad 20 EUR (z vključenim DDV-jem), na območju mestne občine Murska Sobota pa za naročila nad 10 EUR (z vključenim DDV-jem). Dostava se vrši ob ponedeljkih, sredah in petkih v dopoldanskem času, za naročila oddana dan prej. Za prevzem vas kontaktiramo v naprej in se dogovorimo za lokacijo in čas prevzema. Stroški dostave z vključenim DDV-jem znašajo 1,00 EUR za dostavo po mestni občini Murska Sobota in 2,00 EUR za dostavo izven mestne občine Murska Sobota.
 2. Dostava preko podjetja za dostavo po vsej Sloveniji za izdelke, ki se lahko pošljejo po pošti. Stroške dostave krije kupec sam. Cena dostave za nakupe v vrednosti 50 EUR in več je 1,11 EUR. Za nakupe v vrednosti od vključno 30 EUR do 49,99 EUR, je cena dostave 2,99 EUR. Za nakupe v vrednosti do vključno 29,99 EUR, je cena dostave 4,99 EUR. Vse cene vključujejo DDV.
 3. Brezplačni osebni prevzem naročila na Zeleni točki:
  • Zelena točka Murska Sobota, Industrijska 5a, 9000 Murska Sobota

Če ste zbrali dostavo po pošti, bo vaše naročilo poslano v roku 3-5 delovnih dni. Naročeno blago je uporabnik dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. V primeru, ko uporabnika ni na dogovorjenem naslovu, dostavljalec pokliče na kontaktno številko, ki jo je uporabnik zabeležil pri vpisu svojih osebnih podatkov. Če uporabnika ni ob določeni uri in na določeni lokaciji, na dan kot je določeno ob oddaji naročila, niti se ne odzove naknadnemu telefonskemu klicu dostavljalca, je uporabnik dolžan pokriti vse stroške, ki so nastali v zvezi z njegovim naročilom (stroški dostave, stroški pakiranja, …)


6. Cene in plačila

Uporabnik plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo oddano naročilo. Vse cene so navedene v EUR in vključujejo predpisani DDV. V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, vas bomo o tem obvestili. Nekatere fotografije artiklov so lahko simbolične. Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino in plačilnimi karticami dostavljavcu ob prevzemu
 • po predračunu na TRR ponudnika.

Blago je v lasti ponudnika do končanega plačila blaga.


7. Nakupna pogodba

Oddano naročilo je osnova za izdajo računa, ki je hkrati pogodba med uporabnikom in ponudnikom. Vse pogodbe so shranjene na sedežu distributerja ter na voljo uporabniku na vpogled. Nakupna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.


8. Odstop od naročila, vračilo plačilo

Uporabnik preveri količino in kakovost naročenega blaga takoj ob prevzemu. V kolikor ugotovi, da blago ni dostavljeno pod dogovorjenimi pogoji, ima pravico, da blaga ne prevzame. Uporabnik ima pravico zahtevati, da ponudnik:

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za blago z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim.

Zamenjava blaga ali vračilo denarja se lahko izvrši ob naslednjem naročilu ali neposredno na licu mesta, če je to možno. Uporabnik lahko odstopi od naročila brez da bi navedel svoj razlog za odstop, in sicer, v 14 dneh od prejema blaga, na način, da o tem obvesti ponudnika na elektronsko pošto: ms@zelena-tocka.si. V tem primeru mora ponudniku vrniti nepoškodovano blago in v nespremenjeni količini, razen, če poškodba blaga ne nastane po krivdi uporabnika. V primeru odstopa od naročila uporabnik krije stroške vračila blaga, kupnina mu bo pa vrnjena na njegov transakcijski račun najhitreje kot je možno, oz. najpozneje v 10 delovnih dneh po prejemu obvestila o odstopu od naročila. V skladu s 5. odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do odstopa od naročila, če gre za blago izdelano po natančnih navodilih kupca in je prilagojeno njegovim osebnim potrebam (npr. paket po meri).


9. Ravnanje z blagom

V skladu z zakonom o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo v skladu z dobro higiensko prakso, katere cilj je zagotoviti varno hrano.


10. Informacije in reklamacije

Vsako reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Za vse informacije in reklamacije je ponudnik dosegljiv na e-naslovu ms@zelena-tocka.si ali na tel.: 031 778 159. V osmih delovnih dneh bo ponudnik rešil reklamacijo uporabnika oziroma mu posredoval pisno razlago vzroka še nerešene reklamacije.


11. Varstvo osebnih podatkov

Z oddajo naročila preko spletne trgovine Zelena točka, s sodelovanjem v raziskavah, anketah, nagradnih igrah in podobno ter s prijavo na e-novice, uporabnik soglaša, da ponudnik z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja, vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki uporabnika za neomejeno časovno obdobje ter mu brezplačno pošilja novice: obvestila o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih ter mu pošilja reklamne letake preko elektronskih medijev, po pošti ali ga o njih obvešča s pomočjo telefonskih klicev in sms-ov. Osebne podatke uporabnika bo ponudnik uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje e-novice, ponudb, računov) in omenjeno obveščanje. Podatkov o kupcu ponudnik v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim oz. tretjim osebam. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da za namene neposrednega trženja, ponudnik osebne podatke uporabnika uporabi tudi za obveščanje uporabnika (elektronsko in drugo) o svoji ponudbi, preko partnerske zadruge Skupine vrtovi panonski z.o.o., ki za ponudnika izvaja pospeševanje prodaje in promocijo. To soglasje lahko uporabnik kadarkoli pisno prekliče. Zadostuje, da pošlje e-sporočilo na e-naslov marketing@zelena-tocka.si , kjer v zadevo sporočila napiše: Odjava e-novic ZT. Hkrati ima uporabnik pravico vpogleda do podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico zahtevati popravek, dopolnitev, blokiranje ali uničenje njegovih osebnih podatkov. Ponudnik bo ravnala s podatki uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi, da se ga obvešča o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih in, če ne želi, da mu ponudnik pošilja e-novice, lahko svoje nestrinjanje s tem navede tudi v opombe v obrazcu za registracijo uporabnika (pred oddajo naročila).


12. Pohvale in pritožbe

Svoje mnenje ali pripombe lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na e-naslov info@zelena-tocka.si. Ponudnik bo vsako pripombo in mnenje posameznega kupca skrbno preučil in posredoval odgovor v roku petih delovnih dni.


13. Končne določbe

Vse spore, ki ne bodo rešeni med pogodbenima strankama, bo reševalo pristojno sodišče v Murski Soboti. Splošni pogoji poslovanja spletne tržnice pričnejo veljati z dnem 3. 3. 2021.