Vzpostavitev lokalnega trga Zelena točka

Vključitev v 4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

Projekt: Vzpostavitev lokalnega trga Zelena točka
Vodilni partner: Zelena točka TRANS z.o.o.
Trajanje projekta: 2022 - 2025

Povzetek:

Namen projekta je vzpostavitev lokalnega trga, temelječega na kratki dobavni verigi ter dvig prepoznavnosti pomena kratkih dobavnih verig in lokalnih proizvodov. Lokalni trg bo vzpostavljen med posrednikom Zeleno točko in 12- kmetijskimi gospodarstvi, ter končnimi kupci, trgovinami in obrati javne prehrane.

Cilji:
  1. Vzpostaviti lokalni trg, ki bo temeljil na kratki dobavni verigi
  2. Vključiti večino proizvodov novo-vzpostavljenega lokalnega trga, v sistem sledljivosti proizvodov, temelječ na napredni digitalni tehnologiji veriženja blokov »Blockchain«
  3. Dvigniti prepoznavnost pomena kratkih dobavnih verig in lokalnih proizvodov
  4. Povečati prodajo lokalnih proizvodov in s tem povečati konkurenčnost lokalnih proizvajalcev
Pričakovani rezultati:
  • Vzpostavljen lokalni trg, z vključenimi 12-timi kmetijskimi gospodarstvi, ki bo temeljil na kratki dobavni verigi.
  • V okviru lokalnega trga, bo tekom izvedbe projekta doseženih več kot 170.000 EUR prihodkov od prodaje proizvodov članov partnerstva.
  • Znotraj prodajne verige vodilnega partnerja bo večina proizvodov lokalnega trga (skupaj preko 50 različnih proizvodov od članov partnerstva), vključena v sistem sledljivosti na osnovi tehnologije veriženja blokov.
  • Delujoč lokalni trg tudi po končanem projektu.
Povezave:

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://www.program-podezelja.si/