Spodbujanje uživanja lokalne sveže zelenjave pridelane po shemi kakovosti intergirana pridelava


Naziv projekta: Spodbujanje uživanja lokalne sveže zelenjave pridelane po shemi kakovosti intergirana pridelava
Kratica projekta: Sveže in zdravo
Kontakt koordinatorja: Denis Topolnik, Skupina vrtovi panonski z.o.o.

Povzetek:

Polovica Slovencev se prehranjuje nezdravo, kar 68,7 % prebivalcev ima prekomerno telesno težo. Cilji projekta so zato usmerjeni v dvig seznanjenosti potrošnikov z nacionalnimi smernicami zdrave prehrane glede uživanja zelenjave, povečanje porabe sveže, lokalne zelenjave, pridelane po nacionalni shemi kakovosti integrirana pridelava ter v okrepitev ekonomske pozicije skupine pridelovalcev, s povečanjem prihodkov iz prodaje sveže integrirane zelenjave. V Sloveniji več kot polovico sveže zelenjave uvozimo. Le-ta je izpostavljena dolgim transportnim potem in skladiščenju. Zelenjava iz bližine je bolj sveža, ima visoko hranilno vrednost, zmanjšuje negativne vplive prehranske verige na okolje in je bolj zdrava za potrošnika. Integrirano pridelana zelenjava je okolju in ljudem prijazna, ima manjši okoljski odtis, zmanjša vpliv na okolje skozi manjšo porabo FFS in gnojil, skozi agrotehnične ukrepe spodbuja rodovitnost tal, odpornost rastlin in biotsko pestrost okolja. Ključna komunikacijska sporočila projekta, spodbujajo uživanje sveže, lokalne in varne zelenjave, ki je pridelana po evropskih proizvodnih standardih, večkrat na dan. S sodobnim komunikacijskim spletom, ki vključuje raznolike kanale tržnega komuniciranja, kot so splet in družbena omrežja, video sporočila, medijske in kulinarične dogodke, PR aktivnosti ter promocija na prodajnih mestih, bomo dosegli več kot 750.000 ciljnih oseb. Glavni vpliv projekta je širši, vpliva na gospodarski donos številnih majhnih kmetij, ki pridelujejo svežo zelenjavo, pa tudi drugih proizvajalcev proizvodov s shemo kakovosti v EU. Izbrana organizacija je v Sloveniji reprezentativna po deležu števila proizvajalcev zelenjave, ki so vključeni v shemo kakovosti integrirana pridelava, zagotavlja potrebne finančne in človeške vire ter ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem in izvajanjem tovrstnih projektov.


Spletna stran: https://lokalnazelenjava.eu/


Seznam članov:
  • Skupina vrtovi panonski z.o.o.
  • KZ Agraria Koper
  • Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

Povezave:


E-knjižica z recepti:

E-knjižico z recepti prenesite s klikom na spodnjo povezavo.