Lükarske kmetije

Nekoč vir preživetja družin na Ptujskem polju, danes pa del ohranjanja tradicije je lük še vedno plod pridnih rok lükarjev, saj je vso delo v večini še ročno. Na Ptujskem polju ta pravi pristni Ptuski lük po originalnem postopku in certifikatu sheme Zaščitena geografska označba prideluje samo še 6 družin.

Vendar pa skupno zasadijo preko 1 milijon čebulčkov in pridelajo preko 100 ton Ptujskega lüka.

Kmetija Erhatič

Kmetija Erhatič od leta 2007 prideluje po načelih integrirane pridelave. Nosilec KMG je od leta 1994 Janko Erhatič. Usmerjena v panogo živinoreje, poljedelstva in delno vrtnin ter obsega 24ha obdelovalnih zemljišč. Družina Erhatič na kmetiji trenutno redi 10 krav molznic, ter ostalo govedo. Kmetija šteje 4 družinske člane.

Strankam zmeraj nudimo, najboljšo kvaliteto pridelkov predvsem pri ptujskem lüki, krompirju in rdeči pesi kateri zahtevajo od nas največ pozornosti.

Kmetija Klinc Miran

Kmetija Klinc se nahaja v Gorišnici, s pridelavo Ptujskega lüka z zaščiteno geografsko označbo se ukvarja že mnogo let.

Kmetija Majerič Branko in Vasja

Kmetija Majerič leži v osrčju Lükarije – Ptujskega polja in sicer natančneje v Moškanjcih. Kmetija z dolgoletno tradicijo še danes obdeluje kmetijske površine na katerih zraven poljščin (pšenica, koruza, sončnica, oljna ogrščica) pridelujemo še dve vrsti zelenjave. Belo zelje za predelavo in sicer za kisanje, ter več kot 200 let staro avtohtono sorto rdeče čebule, imenovano »Ptujski lük«. Ker je Ptujski lük zgodovinska posebnost in tradicija na Ptujskem polju vlagamo še posebej veliko truda v njeno pridelavo, saj želimo Ptujski lük ohraniti za naslednje generacije. Vam potrošnikom pa želimo ponuditi domači pridelek vzgojen v slovenski zemlji in sicer kot prvo vrtnino v Sloveniji, ki je pridobila certifikat z geografsko zaščito in z decembrom 2011 tudi evropski zaščitni znak . Pridelava vrtnin na naši kmetiji poteka kontrolirano vse od leta 2002 naprej, na točno določenih poljih s strogim upoštevanjem kolobarja in dobre kmetijske prakse.

Kmetija Petrovič Anica

Nahajamo se na Ptujskem polju, natančneje v kraju Prvenci. Smo manjša meša kmetija, ukvarjamo se tako z živinorejo kot tudi s pridelavo poljščin. Ptujski lük pridelujemo že 7 let, certifikat geografska označba pa smo pridobili pred 3 leti. Nad pridelavo Ptujskega lüka nas je navdušil pridelovalce Miran Klinc, pri pridelavi sodeluje vsa družina.

Kmetija Pignar

Kmetija Pignar Slavice se nahaja v kraju Zamušani, kjer Ptujski lük pridelujejo na naravi prijazen način.

Janez Horvat – Gočlova kmetija

Gočlova kmetija je ena najstarejših lukarskih kmetij in je danes zaščitena kulturna dediščina.  Leži v osrčju Lükarije – Ptujskega polja v občini Gorišnica, natančneje v vasi Zagojiči pri kapelici. Po zgodovinskih zapisih se ime kmetije GOČLOVI pojavlja že leta 1322 in tukaj so naši predniki že pred 300 leti pridelovali Ptujski lük. Vozili so ga s konjsko vprego na vozeh na plac (tržnico) v Maribor in Ptuj, spletenega v KRENCE (vence-kite) ali v vrečah rinfuzo na kg. Po pripovedovanju babice so ga prodajali tudi gospodi na Dunaj.

Danes lükarska kmetija šteje veliko družinskih članov, ki vsi zvesto ohranjamo tradicijo pridelave in pletenja vencev. Pletenje lüka (čebule) v krence je naša tradicija na Gočlovi kmetiji. Prodaja Ptujskega LÜKA na Gočlovi kmetiji se prične konec avgusta pa vse do začetka meseca marca. Prodajamo ga v tradicionalnih KRENCIH (vencih-kitah), to je skupaj spletenih 12 lükov (čebul), v okrasni zabojčkih primernih za razne priložnosti in v rinfuzi, različno pakirano na željo kupca. Vam potrošnikom pa želimo in pridelujemo zdravo in varno hrano. Obiščite nas!